Jdi na obsah Jdi na menu
 


JAK TO BYLO S ODSUNEM NĚMCŮ

 

O TOM NĚMECKÉM SVINSTVU A
SOUČASNÝCH PRASEČINKÁCH
….
Co o odsunu sudetských Němců po válce a kdo za to může
bezpečně ví např. Prof. Dr. George E. Glos J.S.D. (Yale)
Je to dlouholetý šéfexpert mezinárodního práva pracující
pro federální vládu USA.
Rozesílejte všem a všude, hlavně ale Schwarzenbergovi a všem
jemu podobným !
Dobrý den
Přeposílám všem tento náramně důležitý email, ze kterého
je vidět, jak neznalost
důležitých faktů z dějin svého národa z nás dělá opravdu
možná úmyslně neinformované a tedy hloupé a poddajné
občany.
Myslím, že by Vás to mohlo zajímat . Nevím proto, proč se
tak důležité fakty musí šířit jen po
internetu! Mělo se to pokaždé povinně objevit v tisku hned
po všech těch kecech a omluvách našich vrcholových
politiků
Němcům, aby už navždy zavřeli zobák zejména revanšisti
a aby bylo o odsunu sudetských Němců všem Čechům ale
i
Sudeťákům už konečně vše naprosto jasné a nezvratné!
Základní myšlenku k nucenému odsunu tzv. sudetských
Němců totiž nevymyslel prezident Beneš ale vznesl a také
prosadil Neville Chamberlain za tehdejší Anglii. Právě
Chamberlain totiž navrhl, aby po válce byly odsunuty do
Německa všechny německé menšiny z tehdejšího
Československa a Polska, aby se tento etnický problém
vyřešil už jednou pro vždy, tak
jak se to předtím stalo mezi Řeckem a Tureckem. Anglická
konzervativní strana tuto jeho myšlenku přijala
a také ji pomohla plně prosadit u spojenců. Britská vláda
totiž přesvědčila vládu USA i SSSR o výhodách
tohoto řešení a výsledkem byl pro všechny závazný
Protokol Postupimské Konference z 2. srpna 1945.
Nucený odsun byl proveden právě na jeho základě.
Tehdejší náš prezident Beneš by nebyl vůbec nic
docílil, kdyby zde nebyla primární vůle hostitelské britské
vlády. Návrh odsunu Němců byl výlučně z její vlastní
iniciativy
Jinými slovy, bez britské vlády by se prezident Beneš v
tomto směru namáhal asi zcela marně.
Je totiž zcela samozřejmé, že Československo nemohlo
Němce jen tak z vlastní vůle vyhostit, poněvadž je museli
přijmout tehdejší spojenci, kteří jako vítězné mocnosti
tehdy okupačně vládli jak v Německu, tak v Rakousku.
Samotný odsun logisticky připravila právě jejich
Mezispojenecká Komise v Německu. Němci byli postupně a
plánovitě odsunuti do
americké a ruské zóny, podle přesného a závazného
plánu převážně během roku 1946. Československo odsun
vůbec nenavrhlo a tedy ani nezpůsobilo. Nemá tedy za něj
logicky ani žádnou právní a hmotnou odpovědnost. Odsun
se konal pod přísným dohledem Mezispojenecké Komise a
Československu se tehdy dostalo dokonce veřejného
uznání za jeho humánní a kompletní provedení.
Jakékoliv nároky ohledně odsunu by tedy německá vláda a
skutečně poškození Němci měli předložit a uplatňovat
tehdejším vítězným mocnostem = USA, Velké Británii a
Rusku. Vládní kruhy v Německu a Sudeťáci ovšem
nejsou naivní a tak periodicky vznáší své domnělé nároky
vždy jen na Českou republiku. Ovšem vždy pouze
prohlášeními německých politiků, nikoli normální úřední a
soudní cestou. Předpokládají zřejmě, že Češi si z
neinformovanosti nechají snadněji cokoliv namluvit a
budou tak zbrkle jednat dokonce proti vlastním zájmům. O
to se asi z naprosté neinformovanosti pokusil jak Havel, tak
Nečas i schwarzenberg. Co když ale to nebylo z ne i
nformovanosti ale úplně z jiných postranních zájmů?
Německo a Němci totiž právě na základě oné dohody
vítězných mocností nemají už možnost vznášet žádné
hmotné, ani finanční nároky plynoucí z nuceného
vysídlení, poněvadž Německo je doposud stále vázáno
smlouvou mezi ním a spojenci z 26. května 1952,
doplněnou a později ještě ratifikovanou
v Paříži 23. října 1954 (Convention on the Settlement of Matters
Arising out of the War and
Occupation, signed at Bonn on 26, May 1952, as amended by
Schedule IV to the
Protocol; on the Termination of The Occupation Regime in the
Federal
Republic of Germany, signed in Paris on 23. October 1954)
332UNTS 219.
Podle kapitoly 6, článku 3, této smlouvy Německo nemůže už
nikdy uplatnit námitky proti spojeneckým
státům ani jednotlivcům vzhledem k trvalému
zabavení německého majetku, který převzali
spojenci či jednotlivci jako reparace, nebo jako přímý následek
jimi vyvolané války.
Podle kapitoly 8, článku 1 éto dohody němečtí příslušníci
nemůžou už nikdy uplatňovat žádné hmotné ani finanční nároky
proti
spojencům a jejich občanům a takové nároky nemohou byt už
nikdy projednávány ani německými
soudy. Podle článku 3, téže kapitoly, Německo, nebo jeho
příslušníci nemůžou už nikdy uplatňovat žádné nároky proti
spojencům a jejich příslušníkům, které vznikly z jakýchkoliv
jejich činů nebo opomenutím mezi koncem války od 5.
května 1945 až do nabytí ratifikační platnosti této smlouvy 5.
května 1955 !
Jak je tedy jasně patrno z uvedené smlouvy, veškerý majetek
německé vlády a jednotlivých
Němců na území Československa přešel do plného vlastnictví
Československa a jeho
občanů jako povinná splátka na reparace za všechny válečné
škody způsobené právě Němci. Skutečné
válečné škody způsobené Československu Německem
přitom vysoko přesahují zmíněný zabavený německý majetek.
Německo navíc dodnes nezaplatilo Československu jakoukoliv
náhradu za tyto škody navíc a je tedy dodnes obrovským
dlužníkem České i Slovenské republiky, nikoliv naopak.
Prof. Dr. George E. Glos J.S.D. (Yale)
http://www.lidice.cz/obec/historie/komentar.html
Co právě o tom všem svým občanům už tehdy nedlouho po
válce jasně kladl na srdce právě prezident E. Beneš:
Vážení spoluobčané, v nedávné době jsem podepsal
historicky významné dokumenty pro naši
Československou republiku, to jest, dekrety prezidenta
Československé republiky. Tyto dokumenty
nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat
tragické události let 1938 a 1939.
Vědom si neblahých zkušeností národa, zejména z této
druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém
Vás varuji před všemi možnými dalšími požadavky za
znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří
byli po právu na základě ne jen mých dekretů z naší
republiky odsunuti.
Může se stát, že mé dekrety vydané právě z rozhodnutí
vítězných mocností druhé světové války, budou odstupem
času
revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, že se
najdou "čeští vlastenci", kteří se budou sudetským
Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni
otázce jejich návratu.
Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte. Hitlerové
odchází, avšak snaha o znovuovládnutí Evropy Německem
stále zůstává. Mohou se najít i vlastizrádci, kteří budou
opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky.
Bylo by
to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé
republiky T. G. Masaryka a spoluzakladatele M.R.
Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů.
Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že
mají trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce
ať je to kdokoliv, a v kterékoliv době.
Váš dr. EDVARD BENEŠ Praha, květen 1947
=