Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh řešení ekonomické krize a cesty k prosperitě,tak jak to vidí prostý občan.

4. 5. 2012

   Návrh řešení ekonomické krize a cesty k prosperitě,tak jak to vidí prostý občan.

Je potřeba si na začátek uvědomit hlavní důvody krize: vysoká míra zadluženosti

nekontrolovatelně poskytované úvěry bez krytí

 vysoké náklady firem a státních  institucí  předražené státní zakázky.

Pro řešení je zapotřebí vlády bez politického vlivu s plnou odpovědností úředníku za svá rozhodnutí včetně náhrady způsobených škod.Jmenování vlády plně v kompetenci presidenta,s respektováním odborných znalostí jednotlivých ministrů.

Opatření s okamžitým finančním efektem.

Zdanit majetek vlastníků přesahující 500 mil Kč jednorázovou daní 20%

(zisky těchto skupin PPF,CEZ,AGROFET apod.byly  z převážné většině neúměrnými cenami komodit).

Regulovat ceny energií, kde zisky i státem ovládaných subjektů byly pouze zvyšováním cen a mají v ČR monopol.(Energie tvoří podstatnou část nákladů občanů a firem .Jejich snížení při stanovení ziskovosti do 10 % přinese snížení nákladů a u firem zvýšení daňové povinnosti čímž se nahradí zisky z dividend ČEZu,u občanů zvýší volné peníze za které mohou více nakupovat zboží běžné spotřeby-zvýšení obrátky finančních toků.)Najít řešení snížení-zrušení dotací na solární elektrárny,které se projevuje i v ceně kW/hod,zrušit dotace na bio přídavky do paliv.

Udělat audit všech státem zadaných zakázek a upravit ceny tak,aby zisky byly maximálně do výše 5 %.Důslednou kontrolou provedené práce na státní zakázce ,se stanovením osobní odpovědnosti v případě překročení limitu ceny a neakceptovat více práce,se kterými mohl dodavatel již počítat při zadání.

Zavést jednotnou daň již pro rok 2012 12% pro FO, 18 % pro právnické osoby s výběrem dle místa realizace a ne dle místa sídla firmy.( V roce 2008 se jednoznačně prokázalo,že v absolutní hodnotě byl nejvyšší výběr daně).DPH stanovit 17% a u potravin a léků 5 %.

Zlevnit  cenu pracovní síly-snížit odvody na soc. a zdravotní pojištění,kde celkové odvody neměly být vyšší jak 40% oproti dnešním 49%.(okamžitě stoupne zaměstnanost a skončí nelegální práce.)

 

Zrušit rezervní fondy firem a již vytvořené v rámci daňové tolerance  jednorázově zdanit ty,které se nepodaří do konce roku 2012 proinvestovat ,daní  10 %.v přiznání za rok 2012.

V politické sféře volit pouze 179 členný parlament a zrušit senát.Za hlasy do poslanecké sněmovny neplatit politickým stranám za mandáty ze státního rozpočtu.Pokud schválí poslanecká sněmovna jí navržený zákon,který zhorší hospodářskou situaci země vyvodit osobní odpovědnost poslanců.Politiku by strany měly dělat za své a ne za naše . Podívejte se kam nás naše strany dovedly. Podstatná část obyvatel žije na pokraji existenčního minima.

Podpořit rozvoj zemědělské maloprodukce se zaměřením na regionální spotřebu produktů.

Zrušit lobisty ,poradce ,najímání soukromých právních kanceláří  a jim podobné instituce. Založit právní kancelář řízenou státem,pod MS,která by všechny kauzy státu řešila.Ministr a jeho pracovníci musí být natolik fundovaní,aby tyto poradce nepotřebovali. Jinak tam nemají co dělat.Kolikrát je selský rozum pro řešení daleko lepší,než názory drahých poradců.

Ve státních firmách a firmách ovládaných státem stanovit rozumnou odměnu managamentu,tak, aby byli odměňování za výsledky, ale pouze do určité míry zisku tak, aby výnosy nebyly tvořeny možností bezdůvodným zvyšováním cen produktů,ale snižováním nákladů.V případě  vytvoření ztráty , možnost okamžitého odvolání bez nároku na odstupné(zrušit zlaté padáky) a nemožnost jmenování do jiné firmy řízené státem.V žádném případě to nemohou být politické ,,trafiky“

Stanovit zdravotní politiku státu tak,aby základní zdravotní péče byla zdarma poskytována občanům dle vyjmenovaných činností a druhů nemocí.Stanovit míru léčitelnosti s ohledem na nejnovější výsledky vědy.Znemožnit přeliv lukrativních medicínských oborů do soukromé sféry ,bez stanovení poměru zachování dostupnosti  péče.Zajistit využívání přístrojů centralizací speciálních pracovišť.Každý lékař jedno IČZ.

Závěrem je potřeba konstatovat,že státní rozpočet doposud byl postaven na velkém plýtvání a nekontrolovatelném toku financí.Odpovědné hospodaření se státním rozpočtem přinese největší úspory a podstatně sníží schodek rozpočtu.( Je potřeba se zamyslet nad školstvím ,sociálními dávkami,odchodem do důchodů,hranice 62 let max a zpětně zařazovat absolventy,kteří tvoří podstatnou část uchazečů o zaměstnání.Státní školy pouze ty jejichž absolventy je trh práce schopen umístit,ostatní školy soukromé ale pro absolventy bez nároků na podporu.Podpořit učňovské školství-zvýhodnit zaměstnání v oboru apod.)  

Zrušit manipulaci s financemi občanů-zrušit různé podpory spoření připojištění apod. Ponechat na lidech aby sami se učili rozhodovat o svých penězích a hospodaření s něma. Garantovat pouze zajištěný příjem v důchodu.Jde totiž o nerovnoměrné rozdělování vybraných daní pouze určitým cílovým skupinám. Je potřeba občanům zpřístupnit úvěry za rozumnou úrokovou míru.Tomu,kdo to využije na bydlení a rozvoj rodiny stanovit úlevy na dani.

Navrhovaná opatření přinesou občanům a firmám více volných finančních prostředků,které se projeví ve zvýšené poptávce po zboží,navýšení výroby,zaměstnanosti a vyššímu výběru daní.

 Samozřejmě,že je toho daleko víc,ale protože vím,že čtení ,,rozumu“ jiného je nezáživné,tak si myslím,že pro prvotní kontakt to stačí. Pokud se to vše dodrží a realizuje,tak jsme do roka s krize ven a navíc státní rozpočet bude tak vyrovnaný,max .do32 miliard v mínusu.

Hezký den

  Pavel Miček Nový Jičín  603505470

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář