Jdi na obsah Jdi na menu
 


CÍRKEV NEMÁ ŽÁDNÉ PRÁVO NA RESTITUCE !!!

05.12.2011
CÍRKEV NEMÁ ŽÁDNÉ PRÁVO NA RESTITUCE !!!
Hned vysvětlím toto poněkud radikální prohlášení.
Jak jistě víte, opět nastala doba, kdy církevní představitelé začali vyskakovat, že konečně musí dojít k vyrovnání ztrát církve (rozuměj „katolické“ církve), kterou církev „utrpěla“ po roce 1948 v důsledku „konfiskací majetku“ a represálií ze strany komunistického režimu.
Ale je tomu úplně jinak.

is.jpgUž císař Josef II. kolem roku 1780 kromě zrušení nevolnictví provedl faktické zestátnění církve (samozřejmě katolické, protože jiná v té době ani nesměla být...)

Císař Josef II. (syn Marie Terezie) už měl totiž dost rozpínavosti a arogance církevních představitelů, zavedl toleranci všech náboženských vyznání – a církev v podstatě zbavil veškerého majetku. Nadále byli církevníci jen „správci a provozovateli“ všech církevních statků, které od té doby patřily státu. Tedy alespoň v tom byl Josef II. císař „blahé paměti“. Udělal kus záslužné práce. Dokázal to, co nedokázali ani husité!

Tento stav přetrval i konec Rakousko-Uherska a vznik ČSR.

A fakticky přetrval i celou dobu komunistického režimu. Komunistický režim katolíkům nepřál a jak mohl, tak je diskriminoval, případně zavíral.

Ale žádný majetek jim komunisté nemohli zkonfiskovat ani znárodnilt. Ne, že by nechtěli, ale prostě nemohli. Proč nemohli? Protože už neměli co znárodnit a zkonfiskovat.

Církev už přibližně 170 let žádný majetek nevlastnila... Jak už bylo řečeno, od vlády císaře Josefa II. byla jen správcem a provozovatelem církevních statků, ne majitelem.

Komunisté církevníky bez náhrady vyháněli z různých staveb a pozemků, které původně využívali, ale v žádném případě jim nemohli nic vyvlastnit!

Není to ostatně poprvé, co církev takto vykřikuje a domáhá se majetku, který jí byl údajně „ukraden“ nějakým státním režimem.

Vždycky to dělá v době, kdy je nepřehledná politická nebo hospodářská situace, nebo když se mění státní zřízení.

Tehdy začne křičet, že chce peníze, majetek – a zase peníze, které ji „byly ukradeny“.

Bylo to v roce 1919, kdy se na prezidentovi Masarykovi domáhala „odškodnění“ za pozemkovou reformu a další údajné ztráty, které „utrpěla“ v důsledku vzniku ČSR.

Bylo to v roce 1945, kdy využila poválečného zmatku a zase chtěla – tentokrát na prezidentu Benešovi peníze za „konfiskaci majetku“ v době války.

miloslav-kardinal-vlk-2.jpgPosléze to bylo krátce po „hadrovém puči“ v roce 1989. Ani tehdy však neuspěla. Jen ukázala „zuby“, když určitou chybou v rozhodování tehdejších představitelů, se jí podařilo „uškubnout“ např. bývalý klášter Voršilky v Praze – div jsme při tom nepřišli o kus Národního divadla.

V roce 1998 tehdejší vicepremiér JUDr. Pavel Rychetský požadavky církve prošetřil a vydal prohlášení, že majetek není ve vlastnictví církve. Totéž potvrdila expertiza právníků.

Ale církev to zkouší stále znovu a znovu. Před lety chtěla získat Svatovítskou katedrálu, ale tehdy jí to zase naštěstí nevyšlo.

Ale vida! Současná vláda (dnes je 10.11.2011) jim hodlá vyhovět a vydat jí majetek, na který už církev nemá právo zhruba 230 let!

Nestydíte se církevní představitelé, vždyť je to vědomý podvod!

ibb.jpgTo o sobě tvrdíte, že zastupujete Boha na zemi?

Jaký je tento váš Bůh, když strpí vaše hochštaplerství?

Když mu nevadilo, že jste po staletí mučili a vraždili jinověrce, konfiskovali jejich majetky – a teď, místo abyste se snažili svoji temnou minulost alespoň trochu odčinit, máte pocit ukřivděnosti a chcete (navíc v době krize) další majetky, na které nemáte právo?

Lidé, tento svět je váš a ne žádných světských nebo církevních chamtivců!

Využívejte Boží dary, které jste dostali – k tomu nepotřebujete žádné církevní zástupce!

 

Německý řád už chystá žaloby kvůli církevním restitucím

Spory o církevní majetek podle všeho neutichnou ani poté, co parlament schválí zákon o majetkovém vyrovnání státu s církvemi. Některé církevní subjekty, například bývalý řád německých rytířů nebo cisterciáci z Vyššího Brodu, mohou přijít zkrátka. Proto již dávají najevo, že se začnou bránit soudně. Dosud s žalobami čekaly, protože soudy jejich nároky odmítaly s tím, že nejdřív musí parlament rozhodnout, co chce vydávat.

Problém se zápisy v pozemkových knihách budou mít i cisterciáci ve Vyšším Brodě.

Advokát německého řádu (řád bratří a sester německého Domu panny Marie v Jeruzalémě) Václav Zeman Právu sdělil, že s žalobami sice vyčkávali, ale nezřekli se jich. „Čekáme na restituční zákon, abychom mohli zvážit, jak dále postupovat,“ řekl Právu.

Největší spor? O rok 1948

Pedagog z CEVRO Institutu a odborník na církevní restituce Jakub Kříž pro Právo uvedl, že až bude zákon schválen, církevní subjekty od podávání žalob nebude již nic odrazovat.

„Soudy se přiklonily k tomu, že vydávat majetek, který byl zabaven před rokem 1989, je možné pouze podle restitučních předpisů a na ně je potřeba počkat,“ vysvětlil Kříž.

Podle informací Práva bude nespokojených vícero, protože stát bude majetek vydávat jen v případě, že církve či řády bezvadně splní řadu podmínek. Největší spor bude o tzv. rozhodné období, kdy budou muset církve dokázat, že jim majetek patřil 25. února 1948.

To bude pro některé řády problém, protože jim majetek zabavili nacisté a čs. stát jim ho jako údajným zrádcům a nepřátelům národa podle Benešových dekretů nevrátil nebo nedošlo k zapsání do pozemkových knih.

Nacisté zabrali majetek i židovským obcím a pravoslavné církvi, ale ty podle vyjádření jejich představitelů všechny své nároky vypořádaly. S dokazováním vlastnictví v roce 1948 budou mít problém hlavně bývalé německé řády.

Cisterciáci mají problém s lesy

Bývalý řád německých rytířů vlastnil na severu Moravy 20 tisíc hektarů lesů, zámek Bruntál, hrady Sovinec, Bouzov či lázně Karlovu Studánku. Majetek jim sebrala německá říše a čs. stát jim majetek nevrátil s tím, že podléhá Benešovým dekretům. Řád se obrátil na správní soud a ten mu v roce 1948 vyhověl, ale kvůli změně režimu nebyl rozsudek nikdy vykonán.

Stejný problém se zápisy v pozemkových knihách budou mít cisterciáci ve Vyšším Brodě, kterým patřily čtyři tisíce hektarů lesů a další nemovitosti. I těm majetek vzali nacisté a poté čs. stát. Také v jejich případě správní soud rozhodl, že jich se dekrety netýkají, ale kvůli změně poměrů se rozhodnutí nepromítlo do listu vlastníků.

Podle převora vyšebrodského kláštera Justýna dokážou, že jim majetek patřil. „Všechny potřebné dokumenty máme a již jsme je předložili ministerstvu kultury,“ řekl Právu převor.

V případě lesů ale budou mít problém. „Vyšebrodští cisterciáci lesy nevlastnili v rozhodném období, tedy 25. února 1948. Byly jim totiž zabrány už o tři roky dříve na základě Benešových dekretů,“ řekla v roce 2008 v tisku Andrea Kroupová z tiskového odboru Lesů ČR. „Na této informaci se nic nezměnilo,“ řekl Právu mluvčí Lesů Zbyněk Boublík.

Dekrety prolomeny nebudou, tvrdí Benda

Jeden z autorů zákona, poslanec ODS Marek Benda, připouští, že soudy budou muset spory řešit, ale nečeká, že by církve soudy zahltily. Odmítá také, že případné vrácení majetku řádům, které o něj přišly kvůli Benešovým dekretům, povede k  prolomení dekretů a k žalobám šlechticů a odsunutých Němců.

„Podle mého se nic nestane a nic by se nestalo, kdybychom německému řádu majetek vrátili podle zákona, protože podle vší spravedlnosti by ten majetek měli získat zpět, když Nejvyšší správní soud tehdy rozhodl, že to zabrání bylo nespravedlivé,“ řekl Právu Benda.

O vrácení majetku bude moci požádat 17 registrovaných církví a náboženských společností a také desítky řádů a kongregací. Mezi těmi, kdo o navrácení majetku požádají, je i katolická Charita.

„Teď si mapujeme, co Charita vlastnila. Obávám se ale, že toho moc nebude, protože řada nemovitostí přešla na obce a samosprávu,“ řekl Právu ředitel Charity Oldřich Haičman.

Dodal, že v minulosti vlastnili hlavně budovy, v které provozovali např. sirotčince a domy pro padlé ženy. Obce a kraje nebudou muset církvím jejich majetek vracet. Tuto povinnost bude mít pouze stát – Lesy ČR, Pozemkový fond a některé další státní instituce.

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Tunel pro církev

(Hajnej 8.6.2012, 9. 6. 2012 16:32)

Církevní restituce jsou velkým tunelem.Církev měla v osmdesátých letech značný morální kredit o který přišla stálým handrkováním o majetek.Správné by bylo postupovat dle návrhu strany VV církvi vrátit budovy a kosteli ostatní dát obcím a státu.Dříve mělo živit duchovní to již dnes nemá opodstanění žádný duchovní již kravku nedrží ani koně.Duchovní by měli být placeni jak v Německu,Rakousku,Itálii,Španělsku každý věřící dává část daní církvi.Duchovní nemají podnikat mají pastorizační činnost.Slovy mistra Jana duchovní má žít z milodarů věřících.V době kdy je republika na dně požadavky církve nejsou správné v neposlední řadě žádají i to co není jejich je to nemorální a nebiblické

Tunel pro církev

(Hajnej 8.6.2012, 9. 6. 2012 16:31)

Církevní restituce jsou velkým tunelem.Církev měla v osmdesátých letech značný morální kredit o který přišla stálým handrkováním o majetek.Správné by bylo postupovat dle návrhu strany VV církvi vrátit budovy a kosteli ostatní dát obcím a státu.Dříve mělo živit duchovní to již dnes nemá opodstanění žádný duchovní již kravku nedrží ani koně.Duchovní by měli být placeni jak v Německu,Rakousku,Itálii,Španělsku každý věřící dává část daní církvi.Duchovní nemají podnikat mají pastorizační činnost.Slovy mistra Jana duchovní má žít z milodarů věřících.V době kdy je republika na dně požadavky církve nejsou správné v neposlední řadě žádají i to co není jejich je to nemorální a nebiblické

Žádné restituce

(Karel, 6. 5. 2012 10:17)

Samozřejmě souhlasím a dodávám , že věřící by si měli platit náklady své soukromé záliby.Nicméně právo věřit jim neupírám.
Přesto webová stránka pana´Milana mě mate souborem Co nevíte o bohu která je prokládána modlením atd.
Na své webové stránce bych cirkev a boha raději zlehčoval , nebo ideově zesměšnil.
Vtip o Ježíškovi : Panna Maria šla na svou večerní návštěvu k blízkým kasárnám za vojákem kterému kamarádi říkali svatý duch,protože měl rád zelí a spát s nim v jedné místnosti byla síla.
Panna Maria tedy zamkla a řekla svým dětem aby nikomu neotevírali.Josef spal svalený pod lavicí neboť vypil příliš vína.
Nejdříve hlídala nejstarší Juda a vlk který zaklepal neměl šancí jít do chýše.Pak hlídal prostřední Gaja , ani ten vlka nepustil , ikdyž ten mluvil změněným hlasem.
Pak hlídal Ježíšek , i tomu vlk zaklepal a tvrdil že je mamimka ať mu otevře.Ježíšek ale vlka poznal a řekl : Vlku jdi do p... , maminka má klíče !

Re: Žádné restituce

(miklas, 6. 5. 2012 12:32)

Karle,děkuji za komentář,moje stránky jsou situované ,tak trochu pro každého a jsou lidé co se chtějí dozvědět i něco o Bohu.Jistě jste si všiml,že toho je zde jen minimum a více méně jen okrajově.Kdo chce vědět více ,tak i hledá jinde.Jsem rád,že i Vy jste zde našel něco pro sebe a upevnil jste mne v pocitu,že to co dělám není zbytečné.Přeji Vám aby i Vy jste zde našel kousek zábavy a třeba i toho co jste hledal.Děkuji Vám za návštěvu .m