Jdi na obsah Jdi na menu
 


OBČANSKÝ ZÁKONÍK

27. 11. 2008


Příklady smluv

upravených Obrazek

v

novém občanském zákoníku


Darovací smlouva

Dárce získá výslovně možnost vyvázat se z povinnosti dát dar v případě, kdy po uzavření smlouvy nastaly nepředvídatelné komplikace, které výrazně zhoršily jeho životní podmínky. Pokud se například bohatý podnikatel rozhodne věnovat milióny korun dětskému domovu, po podpisu smlouvy ale vážně onemocní a jeho firma zkrachuje, nebude muset slíbený dar odevzdat.

Kupní smlouva

Návrh počítá s posílením právního postavení kupujícího, pokud koupil vadné zboží. Dosud se domohl zpravidla opravy, pokud výrobek opravit šel. Nově bude vadnost zboží považována za porušení kupní smlouvy a ta se stane neplatnou.

Výprosa

Jde o výpůjčku, při níž není dohodnuta doba, po kterou může výprosník bezplatně používat půjčenou věc. Její vlastník může její vrácení žádat kdykoli podle libosti.

Změna vlastníka věci, která je v nájmu

Prodej bytu nebude na rozdíl od dosavadní praxe důvodem pro výpověď nájemníkovi. Vypovědět nájemní smlouvu bude majitel moci pouze v případě, že se na tom obě strany dohodnou.

Výpověď z nájmu bez výpovědní doby

Návrh počítá i s možností okamžité výpovědi pro případ, že jedna smluvní strana závažným způsobem porušuje své povinnosti a způsobí tak druhé straně značnou újmu. Nájemník například pronajatý byt demoluje nebo v něm načerno ubytovává zahraniční dělníky. Předpokládá se, že podrobný seznam „závažných způsobů“ porušení smlouvy vyplyne z judikatury.

Výpověď z nájmu bytu bez udání důvodu

Pronajímatel získá možnost vypovědět smlouvu i bez uvedení důvodu, výpovědní lhůta je však v takovém případě dvouletá, aby měl nájemník dostatek času sehnat si nové bydlení. V případě nesouhlasu může nájemník požádat o přezkum výpovědi soudem.

Pacht

Jde o druh pronájmu zpravidla zemědělské půdy, ale třeba i provozovny nebo podniku. Na rozdíl od nájmu se předpokládá, že pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat tak, aby vynášela výnos. Zvláštní úprava pachtu má vycházet vstříc podnikatelům v zemědělství

.Pracovní smlouva

Zařazení pracovní smlouvy do textu občanského zákoníku má podle předkladatelů vyjadřovat, že i pracovněprávní vztah je ze své povahy soukromým krokem každého občana. S konkrétní úpravou pracovního poměru bude občanský zákoník odkazovat na stále platný zákoník práce

. Náhrada ztráty radosti z dovolené

Těšili jste se na dovolenou, ale cestovní kancelář den před odjezdem zkrachovala? Zákazníci budou moci žádat od pořadatelů zájezdů náhradu za zkaženou dovolenou v případě, že zájezd bude nikoli vinou zákazníka zmařen nebo podstatně zkrácen.

Stavba jako předmět díla

Zákazník získá možnost ještě pět let po převzetí stavby uplatňovat námitky proti skrytým vadám na odvedených stavebních pracích.

Léčebný výkon

Nejen v nemocnici či sanatoriu, ale i u lidového léčitele si lze sjednat smlouvou zdravotní péči. Smlouvu o léčebném úkonu lze uzavřít i ve prospěch třetí osoby, například nemocného příbuzného, který není schopen ujednání sám podepsat.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář